דיני עבודה

דיני עבודה

משרדנו מייצג לקוחות שונים בתחום דיני עבודה, ביניהם הן עובדים והן מעסיקים מסוגים שונים. המשרד מנהל תביעות עבודה רבות, בענייני אכיפת חוקי העבודה על המעסיקים (בגין, למשל: אי תשלום זכויות סוציאליות, שעות נוספות, פיצויי פיטורים, פיצויים אחרים וכיו"ב) מחד גיסא והתגוננות המעסיקים מפני תביעות עובדים מאידך גיסא.

דיני העבודה הינם מיוחדים ומותאמים למערכת היחסים המסוימת המתקיימת בין עובד למעביד ולכן חשוב להתנהלות, הן של העובד והן של המעביד, בעניינים אלו לקבל ייעוץ ממשרד הבקיא במאפיינים הייחודיים הללו. המשרד מספק גם ייעוץ שוטף למעסיקים, לרבות בענייני הסכמי עבודה, העסקה ופיטורים והתנהלות שוטפת מול העובדים.