רישום נותני שירותי מטבע לפי חוק הלוואות חוץ בנקאיות

המושג נותני שירותי מטבע מתייחס לחברות העוסקות בהמרות מטבע, מכירה או פדיון של המחאות נוסעים, ניכיון שיקים וכד'. בישראל, ישנו רשם מיוחד שמונה על ידי שר האוצר, וכל החפץ לעסוק בנתינת שירותי מטבע, חייב להירשם על ידי היחידה לנותני שירותי מטבע. חובה נוספת היא חובת דיווח רחבה מאוד החלה על כל אלו העוסקים בשירותי מטבע. חשוב לציין שהפרת חובות אלו נושאות עונשים של קנסות גבוהים ואף מאסר, והכול במסגרת המאבק של ממשלת ישראל בעבירות הלבנת הון. משרדנו מטפל בהליך הרישום של נותני שירותי מטבע, וכן מעניק ליווי לאחר הרישום במידת הצורך.

שירותי מטבע